Ο «χάρτης» των πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 9 – 13 Μαΐου

Περίπου 67,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 57.750 δικαιούχους κατά την  εβδομάδα 9-13 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, οι πληρωμές αυτής της εβδομάδας, ανά αρμόδιο φορέα, έχουν ως εξής::

ΕΦΚΑ

Από τον ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 17,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ΟΑΕΔ

Από τονΟΑΕΔθα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 20 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 1,5 εκατ.  ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Leave a Reply

Your email address will not be published.