ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη 540 Εργασιακών Συμβούλων

20 ευρώ θα πρέπει να καταβάλλουν για να κάνουν ένσταση όσοι δεν είναι στους προσωρινά επιτυχόντες! Οι συμβάσεις έχουν οκτάμηνη διάρκεια με δυνατότητα παράτασης

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2022) στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ. Όσες και όσοι εκ των 19.000 ενδιαφερομένων που έκαναν αιτήσεις, μπορούν να δουν εάν είναι στις λίστες με τους προσωρινά επιτυχούσες και επιτυχόντες ή να κάνουν… ένταση, εάν δεν είναι, βάζοντας και 20 ευρώ από την τσέπη τους!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, τον οποίο μπορεί ο υποψήφιος να τον αναζητήσει μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ). Επί των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών (από την 23/3/2022 μέχρι και την 1/4/2022).

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ!

Τα 20 ευρώ επιστρέφονται μόνο εάν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή.

Οι νέοι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΑΕΔ και θα ενισχύσουν τις δράσεις του Οργανισμού για την προώθηση της απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι συμβάσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια με δυνατότητα παράτασης, ενώ η κατανομή των θέσεων αφορά στο σύνολο της χώρας, αποσκοπώντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση www.oaed.gr