Ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών: Μέχρι πότε παρατείνεται

Παράταση στην ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών του e – ΕΦΚΑ δίνεται με τον νέο νόμο 4915 του 2022.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου, παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e – ΕΦΚΑ):

1)Κατ’εξαίρεση, μέχρι τις 31 Μαΐου του 2022 παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, ασφαλισμένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των αγροτών,

2)Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων, εφόσον καταβάλουν αναδρομικά για το 2021, το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά τους για τις παροχές σε είδος και σε χρήμα.